Metody płatności

Numer konta bankowego:

17 8141 0008 0012 0128 2000 0010
Bank spółdzielczy Gilowice

IDEOVO - odkrywamy, projektujemy, kujemy. 
NIP: 549 163 31 30
REGON: 120344985
32-650 Kęty
Partyzantów 17a

NIP: 549 163 31 30
REGON: 120344985