Styl neoklasyczny - neoklasycyzm

Styl neoklasyczny, inspirowany sztuką starożytnej Grecji i Rzymu, wyróżniał się kilkoma kluczowymi elementami:

Symetria i porządek: Kompozycje opierały się na symetrii, harmonii i proporcjach, nawiązując do antycznych świątyń i budowli.

Kolumny i pilastry: Elewacje zdobiono kolumnami w porządku doryckim, jońskim lub korynckim, a także pilastrami, nadając budynkom monumentalny charakter.

Frontony i tympanony: Budynki często posiadały frontony z trójkątnym szczytem, ozdobione rzeźbami lub płaskorzeźbami.

Motyw antyczny: Ornamentyka czerpała inspirację ze starożytnej Grecji i Rzymu, wykorzystując motywy takie jak liście akantu, girlandy, wazy i antyczne bóstwa.

Prostota i umiar: Neoklasycyzm odrzucał skomplikowane zdobienia i ornamentację baroku, preferując prostotę i umiar w dekoracji.

Materiały: Do budowy wykorzystywano głównie kamień, cegłę i tynk, a wnętrza zdobiono stiukami, marmurem i rzeźbami.