zaprojektuj modułowe ogrodzenie solarne ze stali cor-ten przyjazne dzikim zapylaczom

1. Organizator

 • Konkurs organizowany jest przez IDEOVO.NET.

2. Cel konkursu

 • Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu modułowego ogrodzenia solarnego ze stali COR-TEN, które będzie przyjazne dla dzikich zapylaczy.
 • Konkurs ma na celu promowanie zrównoważonego rozwoju, innowacyjnych rozwiązań w architekturze krajobrazu oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia dzikich zapylaczy dla środowiska naturalnego.

3. Uczestnicy

 • Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób pełnoletnich, zarówno profesjonalistów (architektów, projektantów, inżynierów), jak i amatorów.
 • Uczestnicy mogą zgłaszać projekty indywidualnie lub w zespołach.

4. Kryteria oceny

 • Innowacyjność i oryginalność projektu
 • Funkcjonalność i praktyczność rozwiązania
 • Estetyka i walory wizualne
 • Wpływ na środowisko naturalne (pozytywny wpływ na zapylacze, wykorzystanie energii odnawialnej)
 • Możliwość realizacji projektu w praktyce

5. Nagrody

 • Nagroda główna: 3.000 zł, współpraca przy realizacji projektu, oraz prezentacja na stronie ideovo.net. 
 • Wyróżnienia: 1.000 zł, oraz prezentacja na stronie.

6. Terminy

 • Zgłaszanie projektów: [05.07.2024] - [05.09.2024]
 • Ogłoszenie wyników: [05.10.2024]

7. Forma zgłoszenia

 • Projekty należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: biuro@ideovo.net
 • Zgłoszenie powinno zawierać:
  • Opis koncepcji projektu (max. 500 słów)
  • Wizualizacje projektu (rysunki techniczne, modele 3D, zdjęcia)
  • Szczegółowy opis materiałów i technologii
  • Kosztorys projektu (opcjonalnie)

8. Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.
 • Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Wszelkie prawa autorskie do zgłoszonych projektów pozostają własnością ich twórców.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych projektów w celach promocyjnych i edukacyjnych, z podaniem imienia i nazwiska autora/autorów.

Dodatkowe informacje

Zachęcamy do udziału w konkursie i tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonej przyszłości.